En fjær blir til fem høns

Rusmiljøene er ødeleggende og finnes overalt. De har en sterk iboende kraft til å opprettholde seg selv og spre seg. Hvorfor er det slik, og hva kan vi gjøre med det? Les Aprodop: for en forenklet gjennomgang av problematikken.

Den gode rusbehandleren

Hva kjennetegner de beste og mest suksessrike rusbehandlerne. Er det de med brukererfaring, de med fete utdannelser, eller det aller viktigste simpelthen å være et ålreit menneske du føler du er på bølgelengde med og som ser deg? Eller er det kanskje en salig blanding av alt det ovennevnte?

Avhengighet: Hvordan oppleves det, og bør det straffes?

Det har mange veier inn, men få ut, og mange dør i forsøket. Hvordan er det å være rusavhengig? Selv om det nok mest av alt kanskje er en personlig og individuell opplevelse, skal jeg her gjøre et forsøk på å forklare hvordan det er å være fanget i en avhengighet. Det er like mange … Fortsett Avhengighet: Hvordan oppleves det, og bør det straffes?

Mitt liv – mitt valg: Autonomi; jeg bestemmer

Hva er viktigste faktor i en vellykket rusbehandling? Hva er suksessfaktoren? Etter nesten 20 år inn og ut av rehab-er, har jeg i tillegg til mange erfaringer gjort meg noen betraktninger rundt saken. I tillegg fungerer innlegget delvis som et kommentar til utarbeidingen av den nye retningslinjen for LAR

Hvor var du da du fikk vite at Lady Diana var død?

Da jeg fikk vite at det var 20 år siden Diana døde, begynte tankene å strømme på. Det var nemlig på den tiden jeg begynte å bruke illegal rus. Fra å ha vært en helt normal ungdom, gikk jeg i løpet av et par år til å bli en tung bruker av illegale rusmidler. Hvordan kunne det skje, og kan det samme skje andre?

Et skråblikk på representantene våre …

I Norge er det en god kultur for brukermedvirkning og brukerorganisasjoner. Det finnes mange av dem, og de lyttes til og tas i bruk når avgjørelser skal tas. Men hvordan kan det ha seg at noen av dem - helt i utakt med mange brukeres meninger og behov - går imot tiltak som helt opplagt ville forbedret livene til de de representerer? Man skulle tro at mange aktive heroinister ønsket seg heroinassistert behandling i trygge, ordnede former, men likevel opplever vi at ikke alle syns det er en god ide.